13 jul

Internationale Puzzel Dag

Het leven is als een puzzel. Maar als je autisme hebt is
de informatieverwerking verstoord. Heel moeilijk om dan de samenhang van iets te
kunnen zien. Als niet alle informatie tegelijk aankomt is het lastig de puzzel te leggen. Heb
je ondersteuning nodig bij het leren omgaan met je autisme? Als coach en
ervaringsdeskundige heb ik veel kennis in huis. Je kunt contact opnemen met Zorgduet
Coaching www.zorgduet.nl