Kinderen

BEGELEIDING VAN KINDEREN

Kinderen zijn zich volop aan het ontwikkelen, ook als ze een beperking hebben. Ze groeien en komen steeds weer in andere levensfasen. Hiermee moet rekening worden gehouden in de begeleiding.

Als een kind moeilijk gedrag vertoont, kan dit allerlei oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een stoornis, maar dit hoeft niet. Het kan ook met problemen op school, op sportclubs of in de thuissituatie te maken hebben. De ontwikkeling en de levensfase lopen niet gelijk of het kind voelt zich niet begrepen.

Werkwijze
Ik heb zeer ruime ervaring in het begeleiden van kinderen en hun gezin. Samen met de ouders breng ik eerst de hulpvraag goed in kaart. Wat is er nodig voor het kind en eventueel voor het gezin? Hoe kan ik hierop anticiperen? Aan de hand van deze vragen maak ik een ondersteuningsplan met duidelijke doelen en acties.

Het is ook mogelijk om uw kind, met of zonder beperking, op te geven voor activiteitenbegeleiding.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op.