Individuele Begeleiding

Iedere persoon heeft zijn eigen wensen, mogelijkheden en beperkingen. Daarom is het begeleiden van mensen heel divers en individueel. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon die ik begeleid, zodat ik hierop kan afstemmen.

Ik begeleid mensen onder andere bij:

  • zelfstandig (gaan) wonen (BZW)
  • het op orde brengen en/of houden van financiën
  • het plannen en regelen van het huishouden
  • boodschappen doen
  • (leren) koken
  • het onderhouden van het sociale netwerk
  • het zoeken naar passend werk
  • zinvolle invulling van vrije tijd
  • het reguleren van de emoties
  • eigen regie in het leven

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek kunnen we samen ontdekken waar de behoeften en mogelijkheden liggen. Zo brengen we uw hulpvraag in kaart en doe ik een voorstel. De begeleiding die Zorgduet biedt, kan betaald worden uit het PGB. Om  in aanmerking te komen voor een PGB moet u zorg of begeleiding aanvragen via het loket van de WMO bij uw gemeente. Het kan ook zijn dat u recht heeft op een WLZ indicatie. Dit gaat via het CIZ. Ik kan u helpen met dit soort aanvragen. Meestal lopen de betalingen via de SVB, want zij beheren de PGB’s.

Als u akkoord gaat met het voorstel wordt dit vastgelegd in de modelovereenkomst van de SVB. Dit ondertekenen we samen en stuurt u dan naar de SVB terug. Dan kan de begeleiding starten en kunnen er concrete afspraken gemaakt worden wanneer ik kom helpen en begeleiden.

In het begin van de begeleiding houd ik me bezig met observeren en het leren kennen van de cliënt. Op deze manier kan ik mijn begeleiding goed op de cliënt afstemmen. Dan zal ik binnen een periode van 6 weken een voorlopig ondersteuningsplan (OP) schrijven. Hoe de begeleiding er vervolgens uit gaat zien, hangt van uw individuele wensen en behoeften af en wordt met u besproken.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op.